Slide 1
Persondatapolitik
- Vi tager beskyttelsen af dine data alvorlig

Persondatapolitik

Siden 1987, har Elektrikeren leveret kvalitetsbevidst og moderne elinstallationer til en lang række forskellige kunder, rundt omkring i det nordjyske landskab. Hver dag har vi kontakt til kunder, der gør brug af vores ekspertise og rådgivning. En kontakt hvor tillid og pålidelighed er omdrejningspunktet for al dialog.

 

Brug af personoplysninger

De indsamlede personoplysninger i vores registreringssystem, bliver aldrig afgivet til en tredjepart – medmindre du selv har givet samtykke eller udtrykkeligt givet tilsagn hertil. Hos Elektrikeren, indsamler vi aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os oplysningen. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til de registrerede personoplysninger, er disse data kun tilgængelige for relevante medarbejdere.

 

Vi bruger kun data, der er relevante for os

Vi er opmærksomme på omfanget af indsamlede persondata. Vi indsamler og behandler kun de data om dig, der er relevante for vores konkrete formål som elinstallatørfirma. Det vil sige, at vi ikke bruger flere data end dem vi har brug for, for at kunne udføre vores serviceydelser.

 

Dine rettigheder som datasubjekt

Du er datasubjekt, når det er dine personoplysninger, der behandles. For at sikre dig, at dit privatliv bliver varetaget med rette hensigter, har du rettigheder gennem forordningen. Du har til enhver tid retten til at få oplyst de personoplysninger, vi har registreret i vores system. Ydermere kan du få oplyst hvilke data vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til i vores virke.

 

Kontakt – rettelse af unøjagtige personoplysninger

Såfremt det viser sig, at de personoplysninger eller data, der behandles om dig, er ukorrekte eller vildledende, har du ret til at oplysningerne ændret, slettet eller blokeret. Hvis dette er tilfældet, skal du henvende dig til os på mail el@dinelektriker.dk eller tlf. 98 48 21 00. Det er vigtigt, at du oplyser os om, hvor unøjagtighederne er og hvordan vi kan hjælpe dig med at rette dem.

Kontakt os
close slider