– er nu registreret som varemærke

For at sikre ejerskabet af positionen som Rådgivende Installatør har vi varemærkeregistreret logo og brand promise.

Dette er gjort for, at det arbejde alle medlemmerne i Blue Install gør for at fasttømre positionen som Blue Install – Rådgivende Installatør, kan fastholdes.

Patent og varemærkestyrelsen skriver:

Et varemærke er et kendetegn som benyttes for at skille en producents varer og tjenster fra andres varer og tjenester. Det er varemærket, der fortæller, at en vare kommer fra en bestemt producent, og på den måde giver signaler om bestemt kvalitet, livsstil, oprindelse eller prisniveau. I princippet kan alt som kan gengives grafisk registreres som et varemærke, herunder tekst, bogstaver, tal, figurer, billeder, lyd og lugt.

Din Elektriker er Blue Install Rådgiver – Læs mere her

Kontakt os
close slider