Slide 1
Få lavet
El-eftersyn
af en fagmand

El-eftersyn

Ved ejerskifte skal der udarbejdes en eleftersynsrapport, hvis der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Din eleftersynsspecialist

-Få lavet dit eftersyn af en fagmand.

Hvad indeholder et eleftersyn?

Gennemgangen af boligens elinstallationer, i forbindelse med et eleftersyn, skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb i boligen med mindre andet aftales.

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

 

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

– Vi har udarbejdet over 6000 siden ordningen startede den 1 Maj 2012.

Kontakt os
close slider