Sikkerhed i højsæde: Nyt ABA-anlæg i Børnehuset Bangsbo

Sikkerhed er ikke noget, man går på kompromis med – særligt når det drejer sig om beskyttelsen af vores dyrebareste. Derfor er vi mere end glade for at dele det seneste projekt i vores fortsatte bestræbelse på at skabe et sikkert miljø for vores kunder. Vi har monteret og installeret et ABA-anlæg i Børnehuset Bangsbo.

Billede 1: Montering af ABA-anlægget i det tidlige stadie.

ABA-anlægget, også kendt som automatisk brandalarmanlæg har til formål at opdage brande så hurtigt som muligt og øjeblikkeligt tilkalde brandvæsenet. Det betyder, at når en brand truer, er hjælpen allerede på vej, og det kan gøre hele forskellen.

En af de mest imponerende funktioner ved ABA-anlægget er nemlig dets evne til lynhurtig reaktion. Anlægget overvåger konstant børnehusets faciliteter for eventuelle tegn på røg eller ild. Så snart det registrerer en potentiel brand, udløses øjeblikkeligt en alarm, og en meddelelse sendes automatisk til brandvæsenet.

Forebyggelse er nøglen, når det kommer til brande. ABA-anlægget kan selv opdage de mindste tegn på en potentiel fare. Det giver både brandvæsenet og Børnehusets personale mulighed for at træffe foranstaltninger, før en situation eskalerer.

Billede 2: Belyser sidste hånd på værket. Vores elektrikere, Dennis (H) og Nikolaj (V), gennemgår samtlige alarmer og koder dem sammen med anlægget.

Sikkerhed er altafgørende, og ABA-anlægget er en væsentlig del af vores engagement i at opretholde en høj standard af beskyttelse i Børnehuset Bangsbo. Vi håber selvfølgelig aldrig det bliver nødvendigt at bruge anlægget, men det er godt at vide, at Børnehuset Bangsbo er forberedt til fingerspidserne, hvis en nødsituation skulle opstå.

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål, eller kontakt os for yderligere spørgsmål.

Nye brandsynsregler

Fra og med 1. januar 2022 vil der blive anvendt nye brandsynsregler, som er forskellige fra de tidligere regler i BEK nr. 212. I dag skal alle brandsyn foretages efter en DV-plan (Drifts- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller beskrivelserne i kapitel 7 (Drift-, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygninger).

De nye brandsynsregler kræver, at bygningsejer har en forståelse af de brandtekniske installationer i deres ejendomme, og sikrer, at bygningerne overholder relevante krav i vejledningen. Hertil kommer en række specifikke kontrolpunkter, der skal kontrolleres med fastlagte intervaller. Intervallerne kan bygningsejer læse mere om i DKV-planen.

Klik her for at læse mere om de nye brandsynsregler:

https://www.nordjyllandsberedskab.dk/brandsyn/nye-brandsynsregler

Hvem har ansvaret for brandsyn?

I henhold til bygningsreglementet er det et krav, at alle bygninger skal have tilstrækkelig sikkerhed for personer i tilfælde af brand.

Det er bygningsejeren, som har ansvaret for at opretholde sikkerhedsniveauet i hele bygningens levetid. Uanset bygningens alder er det vigtigt, at bygningsejer regelmæssigt kontrollerer driftsforholdene i henhold til DKV-skemaet. Bygningsejer har altid ansvaret for at overholde brandsynsregler og krav til sikkerheden.

Klik her for at hente skabelon for Drift, kontrol og vedligeholdelse (DKV): (Kan vi lave en knap?)

https://www.nordjyllandsberedskab.dk/sites/default/files/DKV-skema%20til%20udfyldelse%20for%20ejer%20eller%20driftsansvarlig_1_1.doc

Hvad er ABA-anlæg? (Automatisk brandalarmanlæg)

Et ABA-anlæg er et automatisk brandalarmlæg, hvis formål er at opdage og alarmere om en brand så hurtigt som muligt. Anlægget opdager brandudvikling via røg- eller varmedetektorer. Når anlægget udløses, sender det en alarm til brandvæsenet, som reagerer øjeblikkeligt. Der er ingen mellemled i processen fra røgudvikling til alarm, hvilket gør ABA-anlægget til den hurtigste og mest effektive form for brandalarmering for en virksomhed.

Klik her for at læse mere om Automatisk brandalarmanlæg:
https://www.nordjyllandsberedskab.dk/forebyggelse/automatisk-brandalarmeringsanlaeg

Hvad er ABV-anlæg? (automatisk brand ventilation)

Et automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) har til opgave at lede røg og varme ud af bygningen i tilfælde af brand. ABV-anlægget skaber en sikker og klar røgfri flugtvej.

Anlægget kan både aktiveres manuelt og automatisk via ABA-anlæg, som detekterer varme og røg. Løsningen tilpasses til den enkelte bygnings udformning og kan sammensættes af forskellige komponenter:

  • Ovenlysvinduer
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Mekaniske ventilatorer
  • Automatisk åbning af porte

Røg- og brandgardiner

Hvad er ABDL-anlæg?

ABDL er en forkortelse for Automatisk Brand Dørs Lukning. Formålet med et ABDL-anlæg er at lukke alle ind- og udgangsdøre i tilfælde af brand og røgudvikling. Anlægget består som regel af en røgdetektor, dørlukkere og elektromagneter. Røgdetektoren reagerer på røg, mens dørlukkere og elektromagneter sikrer, at dørene lukkes og forbliver lukkede, indtil faren er ovre.

Ved at installere et ABDL-anlæg kan man reducere risikoen for spredning af branden, og samtidig opretholde en vis kontrol over branden

Hvad er flugtvejsbelysning?

Flugtvejsbelysning er også kendt som sikkerheds- og panikbelysning. Det er en form for lys, der automatisk tænder, når den almindelige strømforsyning svigter. I forbindelse med strømsvigt, aktiveres et nødanlæg således der altid vil være strøm til sikkerhedsbelysningen.

I tilfælde af en ulykke, hvor hurtig evakuering er nødvendig, er det afgørende, at de involverede hurtigt kan finde flugtruterne. Ikke alene kan det sikre hurtigere evakuering og redde menneskeliv, men det kan også hjælpe med at undgå panik i en nødsituation.

Klik her for at læse mere om Automatisk brandalarmanlæg:
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/tidligere-vejledninger-arkiv/artikler/regler-nodbelysning

Hvad er en sikkerhedsattest til forsamlingslokaler?

En autoriseret elinstallatør udsteder en sikkerhedsattest på grundlag af krav fra Sikkerhedsstyrelsen. Attesten gælder for forsamlingslokaler, der har en kapacitet på over 150 personer.

Der fortages kontrol af elektriske installationer, brugsgenstande og apparater. Derudover foretager installatøren funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg og ABDL-anlæg. Det udføres både på forsamlingslokalet og de tilknyttede områder, herunder gange, flugtveje, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til forsamlingslokalet.

Klik her for at læse mere om bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1119