Code on conduct

Find svar på hvad vi gør for den grønne omstillig

FN´s verdensmål

Interne aktiviteter og tiltag

 • Deltager i strategisk partnerskab med kunder om bæredygtige løsninger
 • Medvirker i lokale partnerskaber og foreninger for at skabe vækst i lokalområdet

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Indgår samarbejder med kunder/producenter/leverandører om udvikling af materialer, der kan reducere C02 aftryk
 • Indgår samarbejde om håndtering/tilbagetagningsordning på affalds- og spildprodukter

Interne aktiviteter og tiltag

 • Minimerer og styrer eget forbrug af energi i virksomheden
 • Eget forbrug er baseret på VE
 • Har opsat mål for reduktion i forbrug af energi
 • Holder kunde-, byggemøder mv virtuelt for at mindske transport

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Arbejder med transport-logistik så der køres mindst muligt i forbindelse med serviceopgaver og levering af materiale
 • Tilbyder services der fokuserer på reduktion af C02 aftryk

Interne aktiviteter og tiltag

 • Udvikler og skaber nye produkter og services har mindre miljø og energiaftryk
 • Registrerer og monitorerer sygefravær og afholder fastholdelsessamtaler
 • Ansætter lærlinge og elever – herunder kvindelige lærlinge og voksenlærlinge
 • Digitalisering og brug af data til optimering af produktion
 • Har indført et kvalitetsledelsessytem fx ISO 9001

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Arbejder med systemer til digitalisering af arbejde på byggepladser for at effektivisere arbejdet

Interne aktiviteter og tiltag

 • Sorterer og minimere affald i administration og produktion
 • Tager dialog med byggepladsledelser for at minimere ventetid når medarbejderne afventer andre opgavers færdiggørelse
 • Konstruerer tekniske installationer så de kan ændres, hvis bygningen skal ændres, og er nemme at tilgå ift. Reparation
 • Tager initiativ til koordinering af faggrupperne på byggepladsen så spildtid mv mindskes

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Har rygepolitik og tilbyder ryge-stop-forløb
 • Har politik og retningslinjer omkring krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane og har etableret og kommunikeret struktur til evt. håndtering og dialog
 • Registrerer både ulykker og nærved-ulykker med kemiske stoffer og håndterer disse så gentagelser forhindres

Interne aktiviteter og tiltag

 • Har rygepolitik og tilbyder ryge-stop-forløb
 • Har politik og retningslinjer omkring krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane og har etableret og kommunikeret struktur til evt. håndtering og dialog
 • Registrerer både ulykker og nærved-ulykker med kemiske stoffer og håndterer disse så gentagelser forhindres
 • Følger procedurer for instruktion og tilsyn ved brug af kemiske stoffer og de processer hvor der dannes kemiske stoffer

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Arbejder med systemer til digitalisering af arbejde på byggepladser for at effektivisere arbejdet

Interne aktiviteter og tiltag

 • Indgår lærlingeaftaler
 • Indgår elevaftaler
 • Har voksenlærlinge
 • Har kvindelige lærlinge
 • Har indført procedurer for god modtagekultur og on-boarding af lærlinge og elever
 • Har udpeget en lærlinge/elev-ansvarlig
 • Har efteruddannelsestilbud til medarbejderne
 • Afholder kurser for medarbejderne for at opbygge og vedligeholde deres kompetencer, herunder fx deltage i messer
 • Samarbejde med erhvervsuddannelser
 • Samarbejder med lokale jobcenter
 • Indgår i samarbejde med lokale folkeskoler (fx virksomhedsbesøg og åben virksomhed)

Interne aktiviteter og tiltag

 • Har politik og retningslinjer for omgangstonen i virksomheden samt har kommunikeret og synliggort disse
 • Har politik, retningslinjer og struktur til håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger
 • Tilskynder til afholdelse af fædreorlov
 • Giver løn til fædreorlov til alle mandlige medarbejdere
 • Ansætter kvindelige lærlinge og bakker op om Boss Ladies

Interne aktiviteter og tiltag

 • Minimerer og styrer forbrug af energi i virksomhedens bygninger og produktion
 • Køber og anvender VE til eget forbrug i virksomheden
 • Installere ladestandere til elbiler på virksomheden til brug for medarbejdere og kunder

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Rådgiver om og arbejder med installation af fx varmepumper, solceller, ladestandere, andre VE løsninger
 • Tager dialog med bygherrer o.a. om bæredygtigt byggeri og energieffektive løsninger. Herunder intelligente bygninger.
 • Arbejder med og promoverer løsninger der har minimalt energiforbrug i brugs- og driftsfasen
 • Rådgiver så kunden installerer sensorer, udskifter traditionelle lyskilder til LED og anden energiteknologi, der optimerer forbruget

Interne aktiviteter og tiltag

 • Investerer i udvikling af lokalområdet fx sponsorere lokale foreninger og etablere lokale arbejdspladser
 • Planlægger og optimerer al virksomhedsrelateret kørsel – logistikplanlægning
 • Installere ladestandere til elbiler på virksomheden til brug for medarbejdere og kunder
 • Sorterer og minimerer affald i både administration og produktion
 • Reducerer og styrer eget energiforbrug
 • Støtter medarbejderne i samkørsel til og fra arbejde fx ved at stille logistikløsning til rådighed

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Rådgiver om og (sam)skaber nye innovative og energieffektive installationer til bygninger
 • Arbejder med affaldssortering, genanvendelse og minimering af spild på byggepladser mv.
 • Rådgiver om og opsætter
  • Varmepumper
  • Solceller
  • Ladestandere