Vores værdier – Vi tager ansvar

Find svar på hvad vi gør for den grønne omstilling

FN´s verdensmål

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi forstår vigtigheden af at effektivisere vores energiforbrug. Derfor har vi implementeret løsninger, der reducerer vores daglige energiforbrug. Dette inkluderer optimering af vores belysningssystemer til LED-belysning, solcelleanlæg og udskiftning af fossile brændstoffer til luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumpe. I sammenhæng med disse grønne energiløsninger, benytter vi os af teknologi til at overvåge og kontrollere energiforbruget i realtid.
 • Transport ofte er en væsentlig kilde til CO2-udledning. Derfor har vi ændret vores mødepraksis for at inkludere virtuelle møder, hvor det er muligt. Dette ikke alene reducerer vores klimapåvirkning, men det giver også vores kunder og samarbejdspartnere mulighed for at deltage i møder mere fleksibelt og uden behov for unødvendig transport.

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Vi fokuserer på at minimere vores miljøpåvirkning, og det inkluderer vores tilgang til transport-logistik. Vores mål er at  optimere vores ruter og tidsplaner for at sikre, at vores serviceopgaver udføres med så få kørselskilometer som muligt. Dette reducerer ikke kun vores brændstofforbrug og CO2-udledning, men det sparer også tid og omkostninger for vores kunder.
 • Elektrikerens helt store passion er vedvarende energianlæg, der hjælper med at reducere CO2-aftrykket. Vi rådgiver vores kunder om mulighederne inden for vedvarende energi og hjælper dem med at træffe informerede beslutninger om at investere i bæredygtige løsninger. Dette inkluderer salg, installation og montering af en bred vifte af vedvarende energianlæg, såsom solcelleanlæg, luft-til-luft varmepumper, luft-til-vand varmepumper, jordvarmeanlæg og ladebokse til elbiler. Ved at tilbyde disse teknologier giver vi vores kunder mulighed for at reducere deres eget CO2-aftryk og gøre en aktiv indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi prioriterer vores medarbejderes sundhed og trivsel. Vi afholder løbende samtaler for at forstå og støtte vores medarbejdere bedre. Formålet er at skabe en sund arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og støttede, hvilket bidrager til trivsel og jobtilfredshed.
 • Vi tror på at give unge og voksne mulighed for at lære og udvikle sig er en central del af at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst. Vi er stolte af at ansætte lærlinge og voksnelærlinge, herunder kvinder, og tilbyder dem muligheden for at få værdifuld erfaring inden for vores branche. Dette fremmer mangfoldighed og inklusion, og styrker vores arbejdsstyrke.
 • Vi er engageret i at udnytte digitale teknologier og data til at optimere vores serviceydelser. Dette gør os mere effektive og konkurrencedygtige, samtidig med at det reducerer sagsbehandlingstiden, ressourceforbruget og miljøpåvirkningen. Digitalisering hjælper os med at levere bedre kvalitet og effektivitet i vores tjenester.
 • Vi stræber efter at levere de bedst mulige tjenester til vores kunder. Derfor har vi planer om at implementere ISO 9001-kvalitetsledelsessystemet, som vil hjælpe os med at standardisere og forbedre vores arbejdsprocesser. Dette sikrer, at vores kunder altid får den højeste kvalitet i vores ydelser og styrker vores omdømme som en pålidelig og professionel virksomhed.

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Vi er fast besluttede på at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores arbejde på byggepladser ved hjælp af digital teknologi. Vores investering i digitale systemer giver os mulighed for at optimere arbejdsprocesserne, minimere fejl og reducere spild. Et centralt aspekt af vores indsats er at udforske mulighederne for at bruge digitale plantegninger i byggeprojekter.

  Ved at implementere digitale plantegninger stræber vi efter at revolutionere den måde, vi arbejder på byggepladser. Dette vil ikke kun gøre vores arbejde mere effektivt, men det vil også have en positiv indvirkning på jobkvaliteten. Med nøjagtige digitale plantegninger kan vi forudse og undgå potentielle udfordringer på byggepladsen og levere resultater, der opfylder de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi har indført en rygepolitik for at fremme en sund arbejdsplads. Denne politik hjælper med at beskytte både rygere og ikke-rygere ved at fastlægge retningslinjer for rygning på arbejdspladsen. Dette skaber en sundere arbejdsmiljø og fremmer samtidig medarbejdernes generelle sundhed og trivsel.
 • Vi er fast besluttede på at skabe en arbejdskultur, der er fri for krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane. Vores politik og retningslinjer omkring dette skaber en tryg atmosfære på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan trives. Vi har også etableret en struktur for håndtering og dialog, så eventuelle problemer kan løses på en retfærdig og respektfuld måde.
 • Sikkerheden på arbejdspladsen er afgørende, især når det kommer til håndtering af kemiske stoffer. Vi registrerer ikke kun ulykker, men også nærved-ulykker, der involverer kemiske stoffer. Dette giver os mulighed for at identificere potentielle risici og træffe forebyggende foranstaltninger for at forhindre gentagelser. Vores mål er at sikre, at alle vores medarbejdere arbejder i en sikker og sund arbejdsplads, hvor risikoen for skader er minimal.
 • Vi følger strenge procedurer og retningslinjer for instruktion og tilsyn ved brug af kemiske stoffer og processer, hvor der dannes kemiske stoffer. Dette sikrer, at vores medarbejdere har den nødvendige træning og opmærksomhed, når de arbejder med potentielt farlige stoffer. Vores mål er at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed og minimere risikoen for uheld.

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Vi er dedikerede til at forbedre arbejdsforholdene og effektiviteten på vores byggepladser. Derfor har vi implementeret digitale systemer, der automatiserer og digitaliserer arbejdsprocesserne på byggepladserne. Disse systemer hjælper os med at optimere planlægning, ressourceallokering og tidsstyring, hvilket resulterer i mere effektive og mindre stressende arbejdsdage for vores medarbejdere.

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi er stolte af at give unge talenter muligheden for at lære og udvikle sig inden for vores branche ved at indgå lærlingeaftaler. Dette skaber en fremtidig arbejdsstyrke med de nødvendige færdigheder og viden til at trives og bidrage til branchens udvikling.
 • Vi investerer i fremtiden ved at indgå elevaftaler og give unge mennesker mulighed for at uddanne sig og opbygge en karriere inden for elektrikerfaget. Dette fremmer både deres personlige vækst og branchens bæredygtighed.
 • Vi er åbne for lærlinge i alle aldre og opfordrer voksne, der ønsker at skifte karriere eller opgradere deres færdigheder, til at deltage som voksenlærlinge. Dette giver mulighed for livslang læring og omskoling.
 • Vi er fast besluttede på at fremme kønsmangfoldighed inden for vores branche og byder kvindelige lærlinge velkommen til vores virksomhed. Dette er et skridt i retning af at skabe lige muligheder inden for elektrikerfaget.
 • Vi har indført procedurer for at sikre, at vores lærlinge og elever føler sig velkomne og godt understøttede i deres første skridt ind i arbejdslivet. Dette skaber en positiv indlæringsoplevelse og hjælper med at fastholde talenter i branchen.
 • Vi har en dedikeret person ansvarlig for at guide, støtte og mentorere vores lærlinge og elever gennem deres uddannelse og træning. Dette sikrer, at de får den nødvendige støtte og vejledning under deres læretid.
 • Vi værdsætter kontinuerlig faglig udvikling og tilbyder efteruddannelsesmuligheder til vores medarbejdere. Dette sikrer, at de forbliver opdaterede med de nyeste teknologier og tendenser inden for elektrikerbranchen.
 • Vi investerer i vores medarbejderes kompetencer ved at arrangere kurser og deltage i messer. Dette giver dem mulighed for at opbygge og vedligeholde deres færdigheder og viden.
 • Vi har et tæt samarbejde med erhvervsuddannelser for at sikre, at vores lærlinge og elever får den bedst mulige uddannelse og træning.
 • Vi samarbejder med lokale jobcentre for at identificere og rekruttere talenter til vores lærlinge- og elevprogrammer og for at støtte beskæftigelsesmuligheder i vores samfund.
 • Vi arbejder aktivt sammen med lokale folkeskoler ved at tilbyde virksomhedsbesøg og åbne vores virksomhed for studerende. Dette giver unge en indsigt i elektrikerfaget og inspirerer dem til at forfølge en karriere inden for branchen.

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi har implementeret strategier til at minimere vores energiforbrug i både vores bygninger og driftsprocesser. Dette omfatter overvågning og styring af energiforbruget for at identificere unødvendig spild. Vores mål er at skabe en mere effektiv og bæredygtig forretningspraksis.
 • Vi har investeret i vedvarende energikilder som solenergi og varmepumper for at dække en betydelig del af vores energiforbrug. Dette skifter vores energiforsyning til en mere bæredygtig og miljøvenlig model, og det hjælper med at reducere vores CO2-aftryk.
 • For at fremme brugen af elbiler og reducere transportens miljøpåvirkning har vi installeret ladestandere til elbiler på vores virksomhed. Dette gør det nemt for vores medarbejdere og kunder at oplade deres elbiler, hvilket understøtter overgangen til grøn transport og reducerer luftforureningen.

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Vi er dedikerede til at hjælpe vores kunder med at træffe bæredygtige valg inden for energiforsyning. Dette inkluderer rådgivning og arbejde med installationen af energieffektive teknologier som varmepumper, solceller og ladestandere til elbiler. Ved at tilbyde disse løsninger styrker vi bæredygtigheden i vores samfund og reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer.
 • Vi fokuserer på løsninger, der ikke kun er energieffektive ved installation, men også i brugs- og driftsfasen. Dette sikrer, at vores installationer forbliver miljøvenlige og omkostningseffektive i hele deres levetid.
 • Vi rådgiver vores kunder om at udnytte avancerede teknologier som sensorer og LED-lys for at optimere deres energiforbrug. Det reducerer ikke kun omkostningerne, men bidrager også til en mere bæredygtig fremtid ved at mindske energispild og CO2-udledning.

Interne aktiviteter og tiltag

 • Vi tror på at styrke vores lokalsamfund, og derfor investerer vi aktivt i udviklingen af vores nærområde. Dette inkluderer økonomisk støtte til lokale foreninger og initiativer, der fremmer bæredygtighed og samhørighed i vores lokalsamfund. Ved at støtte lokale foreninger bidrager vi til aktiviteter og fællesskaber, der beriger vores område.
 • Vi har implementeret nøje logistikplanlægning for at minimere vores transportaftryk. Dette inkluderer effektiv ruteplanlægning. 
 • Vi har installeret en ladestander til elbiler på vores matrikel, for at lette overgangen til grøn transport. Ladestanderen er tilgængelig for både vores medarbejdere og kunder og fremmer brugen af miljøvenlige køretøjer.
 • Vi arbejder på at reducere affaldsproduktionen i både vores administrative og produktionsprocesser. Dette inkluderer omhyggelig affaldssortering og genbrug samt bestræbelser på at reducere spild.
 • Vi er engageret i at minimere vores energiforbrug ved at implementere energieffektive teknologier og styringssystemer. Dette hjælper os med at reducere vores CO2-aftryk og energiomkostninger.
 • Vi tilskynder vores medarbejdere til at praktisere samkørsel til og fra arbejde ved at tilbyde logistikløsninger. Dette reducerer antallet af køretøjer på vejene og mindsker trafikbelastningen og CO2-udledningen.

Leverandør- og kunderettede aktiviteter og tiltag

 • Vi fokuserer på at skabe bæredygtige bygninger ved at rådgive om  energieffektive installationer. Dette inkluderer avancerede elektriske systemer, der reducerer energiforbruget og fremmer bæredygtig byggepraksis.
 • Vi er forpligtet til at minimere miljøpåvirkningen på vores byggepladser. Dette omfatter omhyggelig affaldssortering, genanvendelse af materialer og minimering af spild. 
 • Vi rådgiver vores kunder om at integrere miljøvenlige teknologier som varmepumper, solcelleanlæg og ladebokse til elbil i deres bygninger. Ved at opsætte disse systemer bidrager vi ikke kun til energieffektivitet, men også til brugen af ren og vedvarende energi.