Termografering

Kortlæg de skjulte fejl

Termografering af eltavler er en vigtig serviceydelse, der kan hjælpe med at identificere potentielle problemer, før de bliver alvorlige og dyrere at reparere. 

De defekter, der opdages, inkluderer ofte dårlige forbindelser, overbelastning, ubalance i strømforbruget, forkert dimensionering og defekte komponenter. Disse fejl kan potentielt føre til brand, strømafbrydelser og uforudsigelige driftsstop i produktionen.

Termografi, som en del af forebyggende vedligeholdelse, bør udføres regelmæssigt med faste tidsintervaller. Disse intervaller bør fastsættes ud fra installationens belastningsprofil, herunder høj belastning og driftstider, virksomhedstype samt miljøet, hvor installationer og tavler er placeret.

Disse intervaller bør ligge mellem et år og fem år. Dette sikrer, at potentielle fremtidige fejl identificeres tidligt og kan rettes i en planlagt afhjælpningsproces. På denne måde mindskes risikoen for brand, strømafbrydelser og uforudsete driftsstop i produktionen. Yderligere reduceres behovet for akut reparation, hvilket kan have betydelige økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

Vores professionelle termografiske inspektioner er hurtige og effektive. De giver nøjagtige og detaljeret oplysninger om tilstanden af eltavlen. Vi tilbyder desuden en omfattende rapport, der giver et klart billede af, hvad der skal gøres for at sikre, at eltavlen fungerer optimalt og sikkert.  

Års erfaring

Vedligehold tjek – undgå dyre driftsstop

Ved at investere i regelmæssig termografering af eltavler, kan du beskytte din virksomhed mod uventede nedbrug og reducere risikoen for brand. Vores specialister bruger den nyeste teknologi og udstyr til at udføre termograferingen. Vi sørger altid for at overholde alle gældende sikkerhedsstandarder.

Vær opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kræver vedligeholdelse af termografering af industrianlæg.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at termografering af eltavler kræver autorisation og skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Derudover oplyser Sikkerhedsstyrelsen følgende:

 

  • El-termografering falder ind under kapitel 7 i installationsbekendtgørelsen, “Drift og vedligehold”, samt aktiviteter i nærheden af en elektrisk installation.
  • Risikovurdering og termografering skal udføres i overensstemmelse med standarden EN 50110, “Drift af elektriske installationer og anlæg”.
  • Termografering af elektriske installationer er underlagt reglerne i lovbekendtgørelse nr. 30 om autorisation, samt de bekendtgørelser, der er udstedt i henhold til lov om autorisation.